Lederskabsudvikling

LMX-teorien påpeger at stærke relationer mellem leder og medarbejder har betydning for organisationens effektivitet. Ideelt set skal relationerne udvikle sig til en form for partnerskab mellem leder og medarbejder.

Ledelsesprocessen kan forstås ved at belyse hvordan lederen opfatter og fortolker medarbejdernes udførelse af jobbet, og beslutter hvordan han eller hun skal reagere på den. Men ledelsesprocessen handler også om hvordan medarbejderen prøver at påvirke lederens opfattelse af deres kompetencer og motivation. Ledelse bliver derved ikke kun et spørgsmål om hvad lederen gør, men lige så høj grad hvad medarbejderen tænker, føler og handler i forhold til lederen.

Lederskabsudvikling i en effektiv organisation bliver derfor en fælles opgave for alle deltagerne. 

Hvad er lederens egen vurdering af relationerne mellem dem og medarbejderne? Er lederne fokuserede på at lederskabsudvikling er en fælles opgave, og i hvor høj grad bliver medarbejderne inddraget i ledelsesprocessen?

LMX-teorien fasemodel beskriver hvordan relationerne udvikler sig over tiden. For at nå til et partnerskab, handler det om at medarbejder og leder opfatter lederskabsudvikling som en fælles opgave.

 

Fremmed Bekendt Partnerskab
Roller Opskriftsmæssig Afprøve Omforhandlet
Indflydelse Envejs Blandet Gensidig
Udvekslinger Lav kvalitet Middel kvalitet Høj kvalitet
Interesser Selv Selv/andre Gruppe

Lederskabsudvikling er ikke det samme som lederudvikling. Traditionel ledelse handler om, at man som leder skal have nogle egenskaber og færdigheder, og man ”gør” noget med medarbejderne.

Lederskabsudvikling beskriver en ideel tilstand, hvor lederen selvfølgelig træffer beslutningerne, men hvor medarbejderen føler sig tryg nok til at påvirke ledelsen til at give udtryk for hvad denne har af kompetencer og hvad der motiverer medarbejderen mest. På denne måde vil lederen i højere grad blive i stand til at udvikle leder-medarbejder udveksling af høj kvalitet. Det handler om at forstå hvordan medarbejderen kan hjælpe lederen til at blive en bedre leder.

Der hvor der er høj kvalitet i leder-medarbejderudvekslingen finder man også et større engagement, bedre arbejdsmoral og højere præstation hos den enkelte medarbejder.

Kilde: Grønhaug et al: “Ledelse i teori og praksis”, 2006.

Forøg din personlige præstation

Jeg så for et par år siden et foredrag med BS Christiansen i Trommen i Hørsholm. Han var inviteret til at tale lidt om præstation til de frivillige ledere i kommunen. Nu var jeg ikke speciel fan af BS, og jeg havde på forhånd meget lille kendskab til ham. Så det var ikke de store forventinger jeg havde til foredraget.

Alligevel blev jeg meget positivt overrasket. Her er nogle af de kloge ting der kom ud af den aften:

Ærlighed skaber tryghed. Tryghed fremmer præstation.

Det er vigtigt, at man også er ærlig, hvis man er bange for noget. Hvis man ikke erkender og får talt ud om sin frygt, så kan det gå hen og blive til angst. Og så er du først låst fast.

Det er ok at fejle. Lad være med at straffe fejl, men ros folk for at prøve. Støt og bak op til at forsøge igen hvis en person fejler.

Tilværelsen handler om at få det meste ud af livet her og nu. Vi skal alligevel alle dø (på et eller andet tidspunkt).

Lad være med at gå uden om problemerne, og gå aldrig over for grønt – gå i stedet over når der er fri for trafik.

Gør det du selv finder rigtigt. Og brug dine penge mens du lever.

For at et team skal fungere er det vigtigt at mål og forventninger hos hver enkelt deltager er afstemt. Kun derigennem kan man skabe succes.