Digital strategi og online tendenser

I følge DR har lidt over hver femte hustand nu valgt at sige nej tak til reklamer. Det seneste år er antallet af postkasser med “Nej Tak” er steget med 18%.

Sammenholder man disse tal med Everett Rogers kurve for udbredelse af ny teknologi, betyder det at vi nu vil se en endnu større vækst i denne tendens (den gule kurve herunder), fordi vi nu er nået over de kritiske 16% af markedet.

File:Diffusionofideas.PNG

Hvis vi skal perspektivere dette til en virksomheds online strategi, så betyder det at den inden for få år udelukkende vil kunne benytte digitale kanaler, fordi hustandenes fravalg af tryksager, også vil være en tendens der slår igennem i på arbejdspladsen.