Hvad skaber suboptimering?

Suboptimering er et begreb, man anvender, når en organisation vælger at fokusere på optimering af enkelte dele på bekostning af helheden. Hvis alle enheder i en organisation suboptimerer på samme tid, medfører det at udgifterne stiger og indtjeningen falder. Suboptimering er derfor ødelægende på lang sigt, og noget virksomheder helst bør undgå.

Suboptimering har sin oprindelse inden for logistikken. Et velkendt eksempel er det såkaldte Beer Game. Her er der en butik, en distributør og en producent som hver især optimerer deres bestillinger af øl, så de kan modsvare den øgede efterspørgsel hos kunderne. Konsekvensen er at den enkelte deltager i spillet suboptimerer så meget, at selv små udsving i efterspørgsel skaber kæmpe forøgelser i lagerbeholdningen hos alle parter.

Problemet er den usikkerhed man har når man skal træffe beslutninger om noget man ikke kender resultatet på i forvejen. Den fælde man som regel falder i, er at gøre tingene på samme måde som man plejer. Når man forsøger at løse et ukendt fænomen, ved at gøre som man plejer, så er der risiko for suboptimering. Det skyldes at man hellere vil fokusere på ens egen gevinst, frem for at tage hensyn til helheden.

Organisationer der oplever suboptimering har ofte problemer med at tage ved lære, fordi det kræver at lederen tager ansvar for den skade der er sket på helheden. At lederen indrømmer at han eller hun har taget fejl. Problemet er, at det forventes af de fleste ledere, at de ved hvad de har med at gøre. At de har styr på deres forretning.

Derved bliver suboptimering ikke længere noget der kun handler om logistik. Det handler om ledelse, og hvordan organisationer lærer at navigere i mørke. Nogle mener at finanskrisen har medvirket til at slanke de fleste organisationer, så virksomhederne nu har lært at fokusere på kerneforretningen. “Keep it simple” syntes at være nutidens motto for god ledelse.

Men er hverdagen blevet mere simpel og fremtiden mere overskuelig, nu da vi står midt i finanskrisen? Er virkeligheden ikke kompleks og præget af usikkerhed uanset hvor højt i hierarkiet man sidder? Man kan da ikke bare vedtage at verden i morgen er mere simpel.

Jeg tror vi i højere grad skal lære at leve med at vi ikke aner hvilke konsekvenser vores beslutninger har. Ledelse ikke handler om magt og kontrol. Om fordeling af ressourcer og effektivisering af medarbejderne i egen afdeling.

Nej, ledelse i 2010 handler om at gå forrest. At påvirke gennem handling. At være en person som folk følger og ser op til. Som har visioner for helheden. Men som ved at der er behov for fleksibilitet hos den enkelte, så fejlene ikke gør så ondt som hvis en hel division eller afdeling tager en forkert beslutning. Og ledelse handler om, at det OK at tage fejl. Hvis mennesker bare gør det de mener er rigtigt, så vil de i sidste ende lykkes.