HR funktioner og roller

I mange organisationer opfattes HR funktionen mest af alt som en personaleafdeling, der håndterer de operationelle opgaver. HR  skal holde sig til at sikre en strømlignet proces i medarbejderens “livscyklus”  – fra rekrutering til ansættelsen ophører pga alder eller afskedigelse – fra vugge til grav. Der er en række regler og opgaver der skal varetages i dette forløb.

Men HR er i de senere år blevet en langt vigtigere funktion, fordi de fleste topledere har indset, at medarbejdere er den aller vigtigste ressource.

Virksomheder kan ikke længere udelukkende konkurrere på tilgang til kapital, råstoffer eller teknologi. Læring, viden, innovation og medarbejdernes produktivitet bliver i mange virksomheder det aller vigtigste i kampen for overlevelse. Derfor skal HR også redefinere sin funktion, for at vokse med de øgede krav der er for tilpasning i den nye tidsalder.

Dave Ulrich giver i sin bog “Human Ressource Champions” fra 1997 et rigtigt godt bud på hvilke funktioner HR skal varetage:

HR funktionens rolle og aktiviteter

Hvilke funktioner og roller spiller din HR afdeling?

En tanke om "HR funktioner og roller"

  1. Medarbejderne er efter min mening DET afgørende konkurrenceparameter, som kan give den enkelte virksomhed en unik fordel, sammenlignet med konkurrenterne. Hertil kommer også de interne forretningsprocesser og de eksterne relationer/partnerskaber. Dave Ulrich har i “HR Transformation” fra 2009 revideret den model, du afbilder ovenfor, så HR funktionen får et endnu skarpere forretningsorienteret- OG et mere eksternt fokus. Ulrich går så langt som til at hævde, at HR’s kunder ikke er medarbejderne og lederne i virksomheden, men virksomhedens kunder. Læs mere her: http://hr-forretning.blogspot.com/2010/10/hr-transformation.html.

Der er lukket for kommentarer.