Brugerdreven innovation er vejen til vækst

Enhver opfindelse eller ny teknologi, der kommer på markedet, har en begrænset levetid. Mange firmaer gennemgår gyldne vækstperioder i en tid, men hvad der var top 10 virksomheder for bare 10 eller 20 år siden er i dag udskiftet af nogle helt andre.

Men hvad er det mange virksomheder og topledere overser når det kommer til at skabe en varig vækst? Ja, hvis man læser artiklen”Marketing Myopia” i Harward Business Review af Theodore Leavitt, så skyldes det ganske enkelt at de fleste topledere lider af en form for nærsynethed der sætter dem ude af stand til at svare på “hvilken forretning du er virkelig i?“.

Artiklen kommer med eksempler fra jernbaneindustrien der overså, at det ikke var jernbanetrafik men persontransport den levede af. Eller filmindustrien der overså, at det ikke var biografer men oplevelser den solgte og derfor var ved at blive kvast af TV. Eller olieindustrien der overser at den ikke lever brændstof, men af energi.

De fleste topledere kan se den umiddelbare vækst og indtjening en ny opfindelse kan give her og nu, og at de har fundet en anvendelse der giver et betydeligt afkast. Artiklens pointe er dog at jagten på hurtig gevinst, gør at man glemmer at se på hvilket problem virksomheden hjælper brugerne med at løse. At det ikke er teknologien der løser problemet, men at problemet baner vejen for nye teknologier.

Så hvilken strategi skal topledere vælge for at opnå varig vækst? Ja, lidt banalt konkluderer Leavitt, at man skal lade marketing styre udviklingen og tage udgangspunkt i brugeren behov.  Det er selvfølgelig ikke den eneste vej til en varig vækst.

Traditionelt set foregår innovation i en rimeligt lukket og beskyttet atmosfære. Brugerdreven innovation lader derimod brugerne indgå som del af det team der står for udviklingen af det nye produkt eller service. Begrebet har eksisteret en del år, men har først de seneste år fået vind i sejlene med diverse sociale medier. Et af de bedste eksempler er Wikipedia som har fået tusindvis af brugere til at opbygge et kæmpe opslagsværk.

Der findes rigtigt mange fantastiske små og mellemstore virksomheder herhjemme. Virksomhederne behersker avancerede teknologier. Men ofte bliver de lullet i søvn af, at de har fundet en niche i markedet, der giver brød på bordet.

Det, man skal spørge sig selv om som topleder i en virksomhed, er, hvad det er for en nøglekompetence eller nøgleteknologi, som gør at virksomheden har opnået succes.

I jernbanernes tilfælde var deres kompetence, at de var gode til at transportere mennesker. Men de glemte at det ikke handlede om at drive jernbaner. I filmindustriens tilfælde handlede det om at de er gode til at underholde. Men de glemte at det ikke handler om biografer eller tv – fordi de er ved at blive overhalet af internettet og spilindustrien som underholder nr. 1.

Brugerdreven innovation er et godt bud på fornyet vækst til stagnerende virksomheder.

Vejen til succes

Du har som menneske ansvaret for dit eget liv, og at du må selv søge din egen lykke. Lykke er ikke noget andre skaber for dig.

Du skal altid handle, når en mulighed viser sig. Uanset hvad der viser sig af muligheder i dit liv, så kræver det, at du i det mindste tager et valg. Dermed ikke ment, at du skal sige ja til alt, men i stedet skal du holde dig fra passivitet, når muligheder viser sig.

På samme måde er du også din egen succes. Hvis du ikke søger udfordringer, så får du dem heller ikke. Du skal søge efter indflydelse, og hele tiden iværksætte forandringer.

For at opnå anerkendelse, skal du turde tage ansvar. Personlig frihed er vigtig for at opnå uafhængighed, og blive i stand til at træffe dine egne beslutninger.

Livet er et eventyr fuld af oplevelser. Det kræver, at du tager nogle risici, og altid er i bevægelse mod forandring.

Livet handler om at bryde med dårlige vaner, fastlåste normer og inkompetente autoriteter.

Vejen til succes kan aldrig opnås alene. Vi er som menneske ufuldkomne og rummer kun en milliontedel af de indtryk vi konstant bombarderes med. Vi er afhængige af hinanden.

Samvær med familie og nære venner betyder alt. Uden et socialt bagland og tætte relationer når du ingen vegne.

“When you change what you belive, you change what you do”, Spencer Johnson.