Hvad kan virksomheder bruge sociale medier til?

Hvis man har en virksomhed, der udelukkende handler med andre virksomheder, kan man så bruge sociale medier til noget? Hvis du spørger de fleste virksomhedsledere, vil de nok svare nej.

Sociale medier har et image af at være noget med personlige relationer, brugerorienteret og henvender sig mest til unge mennesker. Og så er det primært noget man bruger til sjov og ballade. Man kan ikke drive sin forretning på sjov og ballade, vil mange nok hævde.

Web 2.0 handler om brugerstyret indhold. Det vil sige at det er en kommunikationsform, som er fundamentalt anderledes end den måde virksomhedsledere normalt tænker på. De fleste tænker at kommunikation handler om at sende et budskab fra virksomhed til kunde. Kommunikation er at sende informationer ud om hvilke produkter og ydelser virksomheden kan tilbyde som led i deres markedsføring. Problemet med denne opfattelse er at man som virksomhed ikke aner hvordan ens budskab bliver opfattet hos modtageren.

Kommunikation er en tovejs proces. Det er kun via gensidig kommunikation at man kan skabe en fælles mening og forståelse. Og på den måde er kommunikation en social meningsskabelse. Det giver Web 2.0 rum til, og det er derfor det er blevet sådan en stor succes. Folk vil gerne høres, og de vil gerne læse hvad andre mener. Og er kundens mening ikke lige præcis det marketing handler om at finde ud af?

Så hvis virksomheder kan skabe en fælles mening med omgivelserne om hvad virksomheden står for, så kræver det også at virksomheden tør åbne op for omgivelsernes stemme. Det at involvere kunder stiller større krav til de budskaber vi sender ud.

En vigtig indgangsvinkel er, at kunden skal føle at de får noget ud i at interagere med virksomheden – ikke nødvendigvis i form af fysiske goder – men f.eks. at de kan få noget ud af det personligt i form af anerkendelse. Og anerkendelsen kommer netop ved at virksomheden åbner op og viser at de gerne vil høre kundernes mening.

Forandringer sker gennem små ændringer – hele tiden

HD-O guruen på CBS, Ralph Stacey, fortæller i Danskernes Akademi på DR historien om Mark Zuckerberg, og hvordan Facebook opstod som et resultat af en række af  begivenheder, der skabte en af de største successer i nyere tid.

Det er et opgør med den gængse måde at opfatte forandringsledelse på. Stacey hævder med rette, at man ikke kan ligge en stor forkromet plan og tro at den bliver gennemført. Det er ikke magt alene, der skaber forandringer. Forandringer sker gennem dagligdags begivenheder, hvor vi som mennesker interagerer med hinanden.

Forandringer er noget, der sker hver gang vi har en samtale, sender en mail eller skriver på en blog. Forandringer opstår, som en del af det vi siger, og den reaktion vi får på det.

Et must til alle der interesserer sig for ledelse af forandringer.

Læs også “Strategic Management and Organisational Dynamics” af Ralph Stacey.