Angst for forandring

Angst er en tilstand, hvor man oplever bekymring eller usikkerhed omkring en bestemt situation på et givent tid og sted. Angst opstår med andre ord, når du pludselig møder noget ukendt eller noget du ikke havde forventet.

Det kan være noget du ikke har prøvet før, og derfor ikke kender konsekvenserne af. Men det kan også være en situation, du kan genkende, og tidligere har haft en negativ oplevelse med, og derfor frygter.

Angst har ofte sit udspring i skam. Du skammer dig når du laver noget, der ikke er socialt acceptabelt. Det vil sige at skam handler om følelsen af at være isoleret og udelukket fra den organisation, du hører til. Men også angsten for at miste kontrol, f.eks. hvis man får nye arbejdsopgaver man ikke har prøvet før.

Din angst kan have forskellig karakter:

Nogen gange spænder angst fra det pirrende og egentlig lystbetonede, som for eksempel første gang du så din kone eller kæreste. Eller det kan også være hvis du skal prøve at springe faldskærm eller bungy jump.

Andre gange kan din angst føre til panik og handlingslammelse. Panik opstår i den periode, der er mellem, at du får at vide, at der sker en forandring, til forandringen faktisk sker. Det er altså ikke selve forandringen, der er det negative, men det er den uvished, der opstår, mens man venter.

I forandringsledelse er det vigtigt, at man arbejder angst i sin proces. Inden for positiv psykologi spiller man på det lystbetonede. Her mener man, at der bag et hvert problem ligger et uudtalt ønske. Så i stedet for at fokusere på angsten for at miste, bør man i højere grad fokusere på en idealiseret fremtid – på det man kan opnå.

Konklusionen er at handlekraft dæmper angst. Når angst tiltager med ventetid, så bør ventetiden mindskes mest muligt.  Det nytter ikke noget at fremlægge strategiplaner, og så lade der gå flere måneder før de bliver implementeret.